Ketentafel Fotografie gaat fair pay knelpunten aanpakken 

Foto: Pixabay

Beroepsfotografen brengen de wereld in beeld, maar zijn zelf vaak uit beeld als het gaat om hun arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Daarom heeft HTH Research met behulp van de landelijke koepelorganisatie DuPho en sectorexperts in opdracht van fairPACCT in augustus 2022 een verkenning gedaan naar de knelpunten. De conclusie is als volgt: fotografen hebben zorgen, werkverleners niet. Een tarievenrichtlijn biedt houvast en er moet meer duidelijkheid komen over de ‘black box’ van de auteursrechten. 

“fotografen hebben zorgen, werkverleners niet.”

Focus op toegepaste fotografie

Fotografie is er in alle soorten en maten. Volgens recent onderzoek ‘De waarde van beeld, Beeld van waarde. De economische waarde van beeld in Nederland.’ van februari 2023 in opdracht van de Federatie Beeldrechten zijn er bijna 23.000 fotografen werkzaam binnen de beeldsector en 12.000 daarbuiten. De top zes van werkzaamheden betreft foto’s voor 1) bedrijven, 2) speciale gebeurtenissen van consumenten, 3) reclame, 4) overheid, 5) autonome kunstpraktijk/documentaires en 6) cultuur/evenementen. 

De bedoeling is dat de ketentafel Fotografie zich mede op basis van de onderzoeken vanaf 12 mei 2023 allereerst richt op de positie van de toegepaste fotografie in de culturele sector. Hiertoe wordt ook het beeldmateriaal in (overheids) archieven gerekend. Dit gaat vooral om zakelijke opdrachten door zzp’ers, zoals evenementfotografie bij openingen, concerten of bijeenkomsten. Ook promotionele fotografie voor affiches, websites, (theater)gidsen en andere uitingen hoort daarbij. 

Samenstelling van de ketentafel 

Ruud Visschedijk, voormalig directeur van het Nederlands Fotomuseum, is voorzitter. De ketentafel bestaat uit werkenden, intermediairs en vakopleidingen. Daarnaast is een breed scala aan werkverleners uitgenodigd met als belangrijkste criterium: meerjarige instellingssubsidie en daarmee een grote fair pay-verantwoordelijkheid. Het gaat om gezelschappen, festivals en podia tot en met presentatie-instellingen beeldende kunst, musea en archieven.  

a

Magazine made for you.