Factsheet nr. 2, Tariefopbouw, 2022, Social Finance Matters

Vooronderzoek brengt doorgaans de huidige stand van zaken binnen de culturele en creatieve sector of een specifieke deelsector in kaart. Deze onderzoeken, die worden uitgevoerd in opdracht van Platform ACCT, vormen de leidraad bij het bepalen van de meeste urgente zaken van de ketentafel.

a

Magazine made for you.