Doelennotitie ketentafel Digitale Cultuur

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

a

Magazine made for you.