De waarde van professionele fotografie belicht

Ontwerp: Formfest

De ketentafel Fotografie van Platform ACCT/fairPACCT heeft als doel om de positie van fotografen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarbij rees allereerst de vraag: welke maatschappelijke en culturele waarde wordt er toegekend aan deze deelsector en de beroepsgroep? Dit wordt duidelijk gemaakt in het 1e praktijkinstrument vanuit de ketentafel: ‘De waarde van professionele fotografie’

 
Rapport toont grote en diverse waarde   
Drie auteurs zijn in samenwerking met de ketentafel met de vraag over de waarde aan de slag gegaan. Op basis van 12 gesprekken met zes werkenden en zes opdrachtgevers is de algemene conclusie in hun rapport: de waarde van professionele fotografie wordt groot geacht. Er zijn negen waarden concreet genoemd en beschreven. Zoals venster op de wereld, de waarheid laten zien, onmiddellijk zijn, herkenbaar maken, toegankelijk zijn, overtuigen, zichtbaar maken, emotie bieden, vastleggen. Voorts is de optiek op de toekomst met AI: goede fotografen met een sterke visie, eigen stijl en duidelijk verhaal zullen opdrachten houden. 

 
Wens voor tweejarig programma 
Tegelijkertijd is in de interviews onderkend dat het praten over fotografie en het benoemen van de onderliggende waarden te weinig wordt gedaan. Dat geldt zowel voor de fotograaf als voor de gebruiker en kijker. Er moet meer hulp worden geboden aan de beroepsgroep om zich bewuster te zijn van de waarde die ze toevoegen en vertegenwoordigen. Er zou daarom een, te beginnen tweejarig, programma moeten komen om het (zelf)vertrouwen in de fotografie te laten groeien en de maatschappelijke en culturele waarde beter te gaan benutten. Het programma bestaat uit drie speerpunten: debat en ontmoeting, educatie en communicatie.  

 
Nu al de podcast ‘Iedereen maakt foto’s’ 
Een van de auteurs van het rapport over de waarde van fotografie is gelet op de urgentie meteen nu al verder aan de slag gegaan met meer communicatie. Anne Bloemendaal van Flowerdales Agency heeft inmiddels de podcast ‘Iedereen maakt foto’s’ waarin ze nader op zoek gaat naar de waarde van fotografie. Ze praat daarin met fotografen, opdrachtgevers e.a. over diverse actuele thema’s. 

 

Lees en luister verder

a

Magazine made for you.