Klankbordgroepen

De voorlopige voorstellen van de ketentafel worden voor commentaar voorgelegd aan een klankbordgroep bestaande uit deskundigen en financiers. Bekijk hier het overzicht van deelnemers van de klankbordgroep.

Op dit moment is dit type document niet beschikbaar. Dit betekent dat team fairPACCT er nog mee bezig is of dat het document in een latere fase binnen het programma of het proces van de ketentafel(s) pas wordt samengesteld.

a

Magazine made for you.