Ervaringspanels

De voorlopige voorstellen van de ketentafel worden voor commentaar voorgelegd aan een breder ervaringspanel bestaande uit werkenden, werkverleners, bemiddelaars en vakopleidingen. Bekijk hier het overzicht van deelnemers van het ervaringspanel.

Op dit moment is dit type document niet beschikbaar. Dit betekent dat team fairPACCT er nog mee bezig is of dat het document in een latere fase binnen het programma of het proces van de ketentafel(s) pas wordt samengesteld.

a

Magazine made for you.