Praktijkinstrumenten

Inhoudsopgave 

Algemeen

Actieve ketentafels

  1. Archeologie 

beeldende kunst  2. Beeldende Kunst

  3. Cultuureducatie en Amateurkunst, Kunstprofessionals

  4. Cultuur Marketing en Communicatie

  5. Film/AV, culturele producties

  6. Letterenorganisaties

  7. Musici, Freelance klassieke musici

  8. Musici, Popmusici

  9. Digitale cultuur

Ketentafel Film festivals  10. Filmfestivals

    • In 2023/2024 gestart, praktijkinstrumenten in ontwikkeling.

fotografie  11. Fotografie

  12. Musici en Componisten, Jazz/World/Contemporary (voorheen: Musici, Jazz/Wereld/Impro/Hedendaags) 

    • In 2023/2024 gestart, praktijkinstrumenten in ontwikkeling.

Ontwerpers  Ontwerp

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Categorie: Praktijkinstrumenten

a

Magazine made for you.