Ambassadeurs

Met het oog op de implementatie van praktijkinstrumenten worden ambassadeurs ingeschakeld om het draagvlak voor de voorstellen van de ketentafel in de politiek en binnen de samenleving te vergroten. Bekijk hier het overzicht van ambassadeurs.

Op dit moment is dit type document niet beschikbaar. Dit betekent dat team fairPACCT er nog mee bezig is of dat het document in een latere fase binnen het programma of het proces van de ketentafel(s) pas wordt samengesteld.

a

Magazine made for you.