Alle ketentafels

Per deelsector nemen betrokkenen plaats aan een ketentafel (gesprekstafel). Hierbij gaat het om werkenden, hun eventuele managers, werkverleners, tariefbepalende bemiddelaars en impresario’s, opleidingen, distributeurs, eindexploitanten en vertoners. Het doel van de ketentafels: gezamenlijke voorstellen doen en bij voorkeur collectieve afspraken maken over toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden en het vertalen van de Fair Practice Code naar concrete hulpmiddelen voor toepassing in de praktijk.

a

Magazine made for you.