Brief aan OCW | Letterenorganisaties | Verbetering van de arbeidsmarktpositie en honorering van werkenden en auteurs in de culturele letterensector | November 2023

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Brief aan OCW | Letterenorganisaties | Verbetering van de arbeidsmarktpositie en honorering van werkenden en auteurs in de culturele letterensector | November 2023

Brief aan OCW
a

Magazine made for you.