Brief aan Kamer + OCW | Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst | Noodzaak lokale basisinfrastructuur | Juni 2023 | Bertien Minco

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Brief aan Kamer + OCW | Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst | Noodzaak lokale basisinfrastructuur | Juni 2023 | Bertien Minco

Brief aan Kamer + OCW
a

Magazine made for you.