Ketentafel Beeldende Kunst

Fair practice voor beeldende kunstenaars en kunstinstellingen

Doel: 

De ketentafel Beeldende Kunst ontwikkelt en onderhoudt praktijkinstrumenten voor beeldende kunstenaars en beeldende kunstinstellingen in het kader van fair practice (Fair Pay, Fair Share, Fair Chain). Deze praktijkinstrumenten stellen opdrachtgevers ennemers in staat om (gezamenlijk) o.a. tot een eerlijke vergoeding te komen. Het stimuleert ook goed werkgeverschap en werknemerschap én goede werkverhoudingen in de beeldende kunst. 

 

Soort activiteit:

De activiteiten betreffen de Richtlijn Kunstenaarshonoraria (herijkt in 2023) en de Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten (2015). De ketentafel wil voorts een bijdrage leveren aan de Collectieve Selfie (2019, herijking in 2024). Bij continuering per 2025 kan het tevens gaan om: werkbijdragen/beroepskostenvergoedingen, (sociaal) veilige werkomgeving plus voorwaarden voor huur en gebruik van ateliers en broedplaatsen.   

Looptijd:

Oktober 2023 – December 2024

 

Samenwerkingspartners:

De ketentafel Beeldende kunst vertegenwoordigt alle stakeholders in de beeldende kunst: kunstvakonderwijs, beeldende kunstenaars, galeries, beurzen, presentatie-instellingen en musea. Deze organisaties zijn al geruime tijd aangesloten bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland), dat blijft bestaan als informeel overleg gericht op belangenbehartiging. 

Organisaties: Kunsten ’92, Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK), Kunstenbond, Platform BK, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), Nederlandse Galerie Associatie (NGA), Vereniging van Nederlandse Kunstbeurzen, de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu en Nederlandse Museumvereniging. Toehoorder: Mondriaan Fonds. 

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

Deze ketentafel graphic is in ontwikkeling.

Blijf op de hoogte van het nieuws, de laatste updates en belangrijke mededelingen over de ketentafel Beeldende Kunst

De keten in de beeldende kunst kent veel onderdelen zoals opleiding, ontwikkeling, productie, distributie en afname. Het Rijk heeft met name de financiële verantwoordelijkheid voor de opleiding (kunstvakopleidingen) plus een deel van de ontwikkeling (werkbijdragen).  

Er is sprake van een decentralisatie-uitkering beeldende kunst aan bijna 40 grote gemeenten, die zij dienen te matchen. Voor productie ligt het zwaartepunt bij het Rijk, maar ook andere overheden zijn in dit opzicht actief (projecten, opdrachten en aankopen). Voor distributie en afname zijn vooral de gemeenten in beeld. Dit geldt in sterke mate voor atelier-en broedplaatsenbeleid. Presentatie-instellingen, kunstmusea en festivals kunnen door beide categorieën overheden gesubsidieerd worden. Een aantal provincies verzorgt de verspreiding via centra voor beeldende kunst en kunstuitlenen. Daarnaast is er een vrije markt van o.a. galeries en kunstbeurzen. Met het oog op fair practice en in het bijzonder fair pay leidt deze grote en diverse keten tot veelvormige activiteiten en partijen voor de ketentafel Beeldende Kunst. 

Er bestaat een Museum Cao. Ook is er een Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen beeldende kunst. De Ketentafel Beeldende Kunst kan tevens bogen op de activiteiten die BKNL (Beeldende Kunst Nederland) heeft ontwikkeld. Zo is er reeds in 2017 met steun van het Mondriaan Fonds een eerste versie van de honorariumrichtlijn beeldende kunstenaars opgeleverd, die in 2023 is geactualiseerd. Deze betreft niet op verkoop gerichte tentoonstellingen en daaraan gekoppelde opdrachten. Tevens zijn in de afgelopen jaren op basis van beschikbare data de zgn ‘collectieve selfies’ over de sector gerealiseerd.  

Maar er is nog meer te doen voor de ketentafel. Het gaat om de verdere herijking van Richtlijn Kunstenaarshonoraria (2023) en de actualisering van Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten (2015). De tafel wil voorts een bijdrage leveren aan de Collectieve Selfie (2019, herijking in 2024). Bij continuering van de ketentafel per 2025  
kan het tevens gaan om: werkbijdragen/beroepskostenvergoedingen, (sociaal) veilige werkomgeving plus voorwaarden voor huur en gebruik van ateliers en broedplaatsen.   

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer Kunsten ’92, Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK), Kunstenbond, Platform BK, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), Nederlandse Galerie Associatie (NGA), Vereniging van Nederlandse Kunstbeurzen, De Zaak Nu en Nederlandse Museumvereniging. Het Mondriaan Fonds is toehoorder.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

Op dit moment is dit type document niet beschikbaar. Dit betekent dat team fairPACCT er nog mee bezig is of dat het document in een latere fase binnen het programma of het proces van de ketentafel(s) pas wordt samengesteld.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.