Author: Juiste Vorm

TEST

Foto: Austin Neill De ketentafel Popmuziek buigt zich over de eerlijke beloning van musici die optreden bij podia en festivals. Thema’s die aan de orde komen zijn transparantie in de budgettering van kosten en opbrengsten van zalen, festivals en live acts. Live acts zijn zelfstandige muzikanten, m

TEST

Foto: Creative Commons Google De ketentafel Kunstprofessionals in Cultuureducatie en Amateurkunst bestaat uit een brede groep van werkenden. Tevens gaat het om werkverleners en bemiddelaars binnen het onderwijs en de vrije tijd. Samen is men binnen de ketentafel aan de slag met het oog op concrete p

TEST

De Ketentafel Film/AV heeft de afgelopen maanden langs twee sporen gewerkt aan het concretiseren van de Fair Practice Code en de Intentieverklaring Audiovisuele Sector. Er worden voorstellen voor vier praktijkinstrumenten ontwikkeld, die steeds concreter vorm krijgen.

TEST

Foto: Shutterstock Platform ACCT is opgericht voor het blijvend versterken van de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector en het verbeteren van de (inkomens)positie van werkenden die daarin actief zijn. Dat doen we door middel van de sociale dialoog. Dit is een continu gesprek tussen vert

TEST

Foto: Wikimedia Deze week komen de deelnemers van de nieuwe ketentafel Digitale Cultuur voor het eerst bij elkaar! Werkenden, werkverleners, intermediairs, deskundigen en vertegenwoordigers van vakopleidingen en kennisinstituten gaan aan de slag met het concretiseren van de fair practice code op het

TEST

Foto: Pikist De culturele sector omarmt de Fair Practice Code: uitgangspunten voor een eerlijke en gezonde beroepspraktijk. Maar wat betekent dit voor musici en componisten in de genres jazz, world en improvisatie? Hoe zien de verdienmodellen in de beroepspraktijk er eigenlijk uit en wat is fair pay

TEST

Ontwerp: Grafisch Geluk Als zelfstandige of freelancer in cultuureducatie en amateurkunst is het soms lastig om in te schatten voor welke activiteiten je bij opdrachten nu wel een financiële vergoeding krijgt en voor welke niet. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij jou als je een repetitie voor een koor of

TEST

Foto: Cultuurmarketing Op initiatief van Cultuurmarketing en Platform ACCT werkt een groep van 12 zzp’ers en opdrachtgevers aan het ontwikkelen van richtlijntarieven voor freelance marketing en communicatiewerkzaamheden. Een update. In oktober 2022 is de ketentafel ‘marketing- en communicatiepro

a

Magazine made for you.