Ketentafel Algemeen Fair Play Beleid

lorem ipsum

Doel: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam non felis vel massa tempus mollis. Vestibulum non tempus elit, in consequat quam. Proin euismod erat ut feugiat posuere. 

Soort activiteit:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam non felis vel massa tempus mollis. Vestibulum non tempus elit, in consequat quam. Proin euismod erat ut feugiat posuere.

Looptijd:

Juli 2022 – December 2023


Samenwerkingspartners:

Vlam21, Kunstenbond, Schrijverscentrale, Auteursbond, Stichting Lezen.

De ketentafel graphic kun je op de desktop en tablet bekijken.

Blijf op de hoogte van het nieuws, de laatste updates en belangrijke mededelingen over de ketentafel Letterenorganisaties

Organisaties voor literaire festivals en manifestaties die meerjarig worden gefinancierd vanuit OCW of het Letterenfonds, hebben zich verenigd in Vlam21. Deze groep benutte de HR-voucherregeling van het fonds om een verkennend arbeidsmarktonderzoek te laten uitvoeren door HTH Research. Uit dit onderzoek is de conclusie getrokken dat de behoefte aan verbetering vooral geldt voor de werkenden in opdracht van of in loondienst bij de literaire festivalorganisaties zelf, niet als eerste de optredende schrijvers. De organisaties volgen soms een aanpalende cao, voor zover financieel mogelijk, maar de verschillen zijn groot. Ook is er behoefte aan regulering van arbeidsvoorwaarden en collectieve arrangementen voor met name zzp’ers (en in het verlengde vrijwilligers).

Tarievenrichtlijn en standaardregeling Arbeidsvoorwaarden

Met hulp van de kartrekkers van Vlam21 is een eerste ketentafel samengesteld en zijn doelen benoemd. In juli 2022 kwam een enthousiaste en betrokken groep bij elkaar en werd de aanpak en de agenda onderschreven. Op voordracht van de deelnemers is Sylvia Dornseiffer vervolgens aangetreden als onafhankelijk voorzitter van de ketentafel. Onder haar leiding kwam de groep op 28 september voor de tweede maal bijeen. Bij die gelegenheid is uitgesproken dat de ketentafel in hoofdzaak zal werken aan een goede beschrijving van functies en deze zal vertalen naar een richtlijn met tarieven/lonen voor zzp’ers en werknemers.

Momenteel is de ketentafel Letterenorganisaties hard aan het werk om een standaardregeling Arbeidsvoorwaarden voor werkenden in loondienst en zzp’ers bij literaire festivalorganisaties te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar cao’s en loongebouwen waar deze organisaties zich het beste bij kunnen aansluiten of mee kunnen vergelijken. Ook wordt er gewerkt aan een tarievenrichtlijn voor auteurs bij optredens en daaraan gerelateerde schrijfopdrachten. Waar nodig maakt de ketentafel gebruik van onafhankelijk onderzoek: bureau AWVN voor een functiegebouw en bureaus HTH Research/PPMC voor een tarievenrichtlijn.

Voor- en achtergrondonderzoeken brengen doorgaans de huidige stand van zaken binnen een deelsector in kaart. Deze onderzoeken, die worden uitgevoerd in opdracht van Platform ACCT, vormen de leidraad bij het bepalen van de meeste urgente zaken van de ketentafel. 

Het startdossier omvat het proces van het opstarten van de ketentafel. Daarnaast biedt het inzicht in relevante onderzoeken, regelingen, ontwikkelingen, partijen, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden binnen de deelsector.

Deelnemers aan deze ketentafel zijn onder meer Vlam21, Kunstenbond, Schrijverscentrale, Auteursbond, Stichting Lezen.

De doelennotitie omvat de beoogde doelen van de ketentafel met betrekking tot praktijkinstrumenten, draagvlak en communicatie, implementatie en borging en handhaving.

Bij de te maken praktijkinstrumenten door de ketentafel kan gedacht worden aan goede voorbeelden, begrippenkader (met definities), handleiding, honorariumrichtlijn, voorstellen voor (collectieve) afspraken.

Houd deze pagina in de gaten voor te verschijnen praktijkinstrumenten van de ketentafel Letterenorganisaties, waaronder het functiegebouw en de standaardregeling secundaire arbeidsvoorwaarden voor werkenden bij de organisaties plus de tarievenrichtlijn voor optredende auteurs.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van alle stappen die er binnen het programma worden gezet richting betere arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken? Meld je hier aan voor de fairPACCT nieuwsbrief. Bekijk hier de eerdere edities van onze nieuwsbrief.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
a

Magazine made for you.