Arbeidsvoorwaarden archeologen op agenda Reuvensdagen 2022

Foto: fairPACCT

Ketentafel Archeologie op Reuvensdagen 2022

Op donderdag 17 november was de ketentafel Archeologie van het programma fairPACCT vertegenwoordigd tijdens de Reuvensdagen 2022, het landelijke congres voor de archeologie sector.

Inloop spreekwartier verbetering arbeidsvoorwaarden

Tijdens een speciaal inloop spreekkwartier konden archeologen meedenken over verbetering van arbeidsvoorwaarden in de sector archeologie. Hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsvoorwaarden voor álle archeologen in Nederland goed zijn? Welke stappen moeten er gezet worden om deze bestendig te maken voor de toekomst? Tijdens de inloopsessie gingen de ketentafeldeelnemers in gesprek gingen vooral jonge, beginnende of nog studerende archeologen. De zorgen over hun professionele toekomst waren duidelijk en hun input nemen we mee in de verdere ontwikkelingen.

Beleidsreactie op advies Raad voor Cultuur

Programmamanager fairPACCT Noud van de Rhee nam deel aan een sessie die reflecteert op het advies “Archeologie bij de tijd” van de Raad voor Cultuur. Hierbij stond de beleidsreactie van staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media centraal, die mede met input vanuit Platform ACCT werd opgesteld. Bij de sessie waren onder meer ook Christianne Matthijssen (Directeur Erfgoed en Kunsten, OCW) en Dieke Wesselingh (hoofd Erfgoed gemeente ‘s-Hertogenbosch) aanwezig.

a

Magazine made for you.