Achtergrondonderzoek nr. 2, Veranderende vormen, Inventarisatie muziekonderwijs Noord- en Oost-Nederland, april 2023 Hogescholen Gr. Zw.

Achtergrondonderzoek betreft verdiepend onderzoek ter bevordering van het ontwikkelen van praktijkinstrumenten.

a

Magazine made for you.