Achtergrondonderzoek nr. 2, De Nederlandse Live Popmuziek Monitor 2008-2019, jan. 2022 HR en EUR

Achtergrondonderzoek betreft verdiepend onderzoek ter bevordering van het ontwikkelen van praktijkinstrumenten.

a

Magazine made for you.