Achtergrondonderzoek nr. 1, Stand van zaken in de Nederlandse popsector, sept. 2020 Dialogic

Achtergrondonderzoek betreft verdiepend onderzoek ter bevordering van het ontwikkelen van praktijkinstrumenten.

a

Magazine made for you.