Achtergrondonderzoek nr. 1, Onderzoek, Verheffing of Verstoring, Effecten stimuleringsmaatregelen audiovisuele productie, jan. 2019 Dialogic en Ape

Achtergrondonderzoek betreft verdiepend onderzoek ter bevordering van het ontwikkelen van praktijkinstrumenten.

a

Magazine made for you.