Achtergrondonderzoek nr. 1, Kunstenaars stoppen niet, Beroepspraktijk zzp-kunstdocenten en -begeleiders Drenthe en Limburg, okt 2021 RUG, LKCA c.a.

Achtergrondonderzoek betreft verdiepend onderzoek ter bevordering van het ontwikkelen van praktijkinstrumenten.

a

Magazine made for you.