Achtergrondonderzoek nr. 1 | Beeldende Kunst | Evaluatie Richtlijn en Experimenteerregelement Kunstenaarshonorarium | April 2021 | Berenshot

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Achtergrondonderzoek nr. 1 | Beeldende Kunst | Evaluatie Richtlijn en Experimenteerregelement Kunstenaarshonorarium | April 2021 | Berenshot

Evaluatie Richtlijn Kunstenaarshonorarium
a

Magazine made for you.