Achtergrondonderzoek, Jaarlijkse barometer n.a.v. Onderzoek Kleurrijk en Kansrijk, Wereldmuziek in Nederland, sept. 2012 e.v. WMF

Achtergrondonderzoek betreft verdiepend onderzoek ter bevordering van het ontwikkelen van praktijkinstrumenten.

a

Magazine made for you.