Achtergrond nr. 2, Advies, Eindrapportage Versterking positie Nederlandse culturele audiovisuele producties, juni 2022 Werkgroep

Achtergrondonderzoek betreft verdiepend onderzoek ter bevordering van het ontwikkelen van praktijkinstrumenten.

a

Magazine made for you.