Aanbevelingsbrief | Filmfestivals | Aanbeveling rapport uitkomsten benchmark, cao-benchmark en onderzoek arbeidsvoorwaarden Nederlandse filmfestivals | Oktober 2023

Praktijkinstrumenten worden door de ketentafel ontwikkeld, eventueel met de hulp van externe onderzoeksbureaus. Een praktijkinstrument kan de vorm aannemen van een goed voorbeeld, een begrippenkader (met definities), een handleiding, een honorariumrichtlijn of een voorstel voor (collectieve) afspraken.

Aanbevelingsbrief | Filmfestivals | Aanbeveling rapport uitkomsten benchmark, cao-benchmark en onderzoek arbeidsvoorwaarden Nederlandse filmfestivals | Oktober 2023

Aanbevelingsbrief
a

Magazine made for you.